Tilbage til artikeldetaljer Lars-Olof Larsson: Det medeltida Varend. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Vaxjö (1964) 1975. Kronobergsboken 1974-75. Utg. av Kronobergs läns hembygdsförbund. XII + 527 s. Download Download PDF