Tilbage til artikeldetaljer P. Munch: Erindringer. Udgivet med støtte af undervisningsministeriet og Tuborgfondet af Udgiv crselskab for Danmarks nyeste historie. Redaktion: Povl Baggc under medvirken af Torben Damsholt og Erik Stig Jørgensen. Bind 1: 1870-1909. Fra Skole til Folketing. (328 s., 1959); Bind 2: 1909-1914. Indenrigsminister og Forsvarsminister. (280 s., 1960); Bind 3: 1914-1918. Under den første Verdenskrig. (400 s., 1961); Bind 4: 1918-1924. Freden, Genforeningen og de første Efterkrigsaar. (452 s., 1963); Bind 5: 1924-1933. Afrustningsforhandlinger og Verdenskrise. (352 s., 1964); Bind 6: 1933-1939. Paa Vej mod Krigen. (342 s., 1966); Bind 7: 1939-1942. Optegnelser fra og om Besættelsestiden 1. (444 s., 1967); Bind 8: 1942-1947. Optegnelser fra og om Besættelsestiden 2. (432 s., 1967). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh.