Tilbage til artikeldetaljer Aleksander Lok: Kampen om feodalräntan. Reduktionen och domanpolitiken i Estland 1655-1710. I. Studia Historica Upsaliensia nr. 71, Uppsala, 1975. 350 s.