Tilbage til artikeldetaljer Øystein Rian: Jens Juels stattholderskap 1618-1629. En studie i stattholderembetets kompetanse og funksjoner. Universitetsforlaget, Oslo-Bergen-Tromsø, 1975. 254 s. N.kr. 56. Download Download PDF