Tilbage til artikeldetaljer Torgny Lindgren: Banko- och Riksgälds-revisionerna 1782-1807. Studia Historica Upsalicnsia 72, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1975. 202 s. Download Download PDF