Tilbage til artikeldetaljer Sune Sunesson: Politik och organisation. Statens och arbetarklassens organisationer. Arkiv avhandlingsserie, Lund, 1974. Download Download PDF