Tilbage til artikeldetaljer Hans Erik Hansen: Union-Bank 1875-1975, Flensborg, 1975, 119 s.; Ove Hornby: Striden om Filialen. Banksagen i hertugdømmerne Slesvig og Holsten ca. 1840—46, Flensborg, 1975.128 s.