Tilbage til artikeldetaljer Norsk historisk leksikon. Næringsliv, rettsvesen, administrasjon, mynt, mål og vekt, militære forhold, byggeskikk m. m. 1500-1850. Redigert av Rolf Fladby, Stinar Imsen og Harald Winge. J. W. Cappelens forlag, Oslo, 1974. 387 s.