Tilbage til artikeldetaljer Kari Tarkiainen: »Vår Gamble Arffiende Ryssen«. Synen på Ryssland i Sverige 1595-1621 andra studier kring den svenska Rysslandsbilden från tidigare stormaktstid. Studia Historica Upsaliensia nr. 54, Uppsala, 1974. 103 s. Hent Download PDF