Tilbage til artikeldetaljer Det nordiske Ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr. 1. Nasjonale forskningsoversikter, i kommission hos Landbohistorisk Selskab, København, 1972. 223 sider. Hent Download PDF