Tilbage til artikeldetaljer Sune Jungar: Skandinaviska företag i Sovjetunionen. Sovjetisk koncessionspolitik på 1920-talet. Åbo Akademi, Historiska institutionen. Meddelanden Nr. 3, Abo, 1974. 241 s. Hent Download PDF