Tilbage til artikeldetaljer Henrik Thrane: Europæiske forbindelser. Bidrag til studiet af fremmede forbindelser i Danmarks yngre bronzealder (periode IV-V). Nationalmuseets skrifter, Arkæologiskhistorisk række Bind XVI, Nationalmuseet, København 1975, 296 s. Ill. Med engelsk resumé.