Tilbage til artikeldetaljer Albrycht Stanistaw Radziwill: Memoriale Rerum Gestarum in Polonia 1632-1656. Tom I: 1632-1633; Tom II: 1634-1639; Tom III: 1640-1647; Tom IV: 1648-1656; Tom V: Indeksy; udg. Adam Przybos & Roman Zelewski, Polska Akademia Nauk - Oddzial w Krakowie. Materialy Komisji Nauk Historycznych nr. 15, 18, 22, 25 og 26. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk, Ossolineum, 1968-1975. Lxi + 233 s., 348 s., 341 s., 340 s., 117 s. Pris: 309 zloty (ca. 38.505). Hent Download PDF