Tilbage til artikeldetaljer Leo Huberman: Menneskehetens rikdommer. Pax Forlag, Oslo, 1974.