Tilbage til artikeldetaljer Lizzie Carlsson: »Jag giver dig min dotter«. Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans historie II. Skrifter utgivna av Instituttet for Rättshistorisk Forskning, Serie I, Rättshistoriskt Bibliotek, bd. 20, Lund 1972, 330 s. Download Download PDF