Tilbage til artikeldetaljer Kilder til moderne historie 1-4. Oslo, Universitetsforlaget. Knut E. Eriksen og Geir Lundested. Norsk utenrikspolitikk. 1972. 236 s. Norske kr. 48. Knut E.Eriksen og Geir Lundested: Norsk innenrikspolitikk. 1972. 296 s. Norske kr. 48. Helge Pharo og Bjørn A.Nordahl: Internasjonal politikk 1941-1955. 1972. 448 s. Norske kr. 48. Helge Pharo og Bjørn A.Nordahl: Internasjonal politikk 1950-1965. 1973. 455 s. Norske kr. 48.