Tilbage til artikeldetaljer Lars-Olof Larsson: Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska agrarsamhället 1500-1640. Bibliotheca Historica Lundensis XXVII. 1972. 200 s. Pris 39 sv.kr. Hent Download PDF