Tilbage til artikeldetaljer Århus Domkapitels jordebøger, I. Jordebøgerne 1600-1663. Ved Poul Rasmussen. København (Landbohistorisk Selskab), 1972. - 200 s. Hent Download PDF