Tilbage til artikeldetaljer Ingun Montgomery: Värjostånd och Lärostånd. Religion och politik i meningsutbytet mellan kungamakt och prasterskap i Sverige 1593-1608. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 22. Uppsala 1972. 450 s. Hent Download PDF