Tilbage til artikeldetaljer Poul Jensen: Presse, penge & politik 1839-48. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse - især i København. Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler. I kommission hos G. E. C. Gads Forlag. København 1971. 430 s. Ill.