Tilbage til artikeldetaljer Erik Ulsig: Danske Adelsgodser i Middelalderen. Skrifter udgivet af Det Historiske Institut ved Københavns Universitet. Bind II. Kbh. 1968. I kommission hos Gyldendalske Boghandel. 516 s. 14 kortbilag. Hent Download PDF