Tilbage til artikeldetaljer The Manual from Notmark. GI. Kgl. Saml. 3453.8°. Edited by Knud Ottosen. Bibliotheca Liturgica Danica. Series Latina Vol. I. Institut for dansk Kirkehistorie. Copenhagen, G.E.G. Gad, 1970. 124 s. 31,05 kr.