Tilbage til artikeldetaljer Ingemar Nygren: Svensk sparbanksutlåning 1820-1913. En analys av de större sparbankernas kreditgivning. Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet, nr. 9. Göteborg 1967. 415 s. 25 sv. kr.