Tilbage til artikeldetaljer Jan M. Malecki : Zwiazki handlowe miast polskich z Gdanskiem w XVI i pierwszej polowie XVII wieku (De polske byers handelsforbindelser med Gdansk i 16. og første halvdel af 17. århundrede). Russisk og fransk resumé. Polska Akademia Nauk - Oddzial w Krakowie, Prace Komisji Nauk Historycznych nr. 20. Wroclaw, Warszawa, Krakow 1968. Ossolineum. 272 s. 5 kort. 50 zloty (5.00 $). Download Download PDF