Tilbage til artikeldetaljer Handlingar till Nordens Historia 1515-23 I, 1515 -juni 1518, utgivna av Kungl. Samfundet for utgifvande av Håndskrifter rörande Skandinaviens Historia genom Lars Sjödin. Historiska Handlingar del 39, Stockholm 1967-69. P. A. Norstedt & Söner. xvi + 852 s. 4 plancher. 90,00 sv. kr. Download Download PDF