Tilbage til artikeldetaljer De gamle Byfoged-, Birke- og Herredsfuldmægtige. Erindringer fra Retslivet i Tiden for Retsreformen af 1919. Redigeret og med Indledning af Jep Lauesen Frost. København, G. E. C. Gad, 1967. 360 s. Ill. 66,00 kr. Hent Download PDF