Tilbage til artikeldetaljer Jens Engberg: Det slesvigske spørgsmål 1850-1853. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 37, 1968. Med engelsk resume. I kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, København. 401 s. 57,50 (30,00) kr.