Tilbage til artikeldetaljer Skiftet efter rigsråd Eske Brock 1626. Adelige jordebøger. Udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie ved C. Rise Hansen. I kommission hos Dansk videnskabs forlag, Kbh. 1965. xxiii + 144 s. 21 kr.