Tilbage til artikeldetaljer Dansk historisk Bibliografi 1913-1942. Udgivet af Den danske historiske Forening ved Henry Bruun. I: Indledning, politisk Historie samt Stats- og Kulturforhold til og med Erhvervsliv. Nr. 1-11830. - II: Stats- og Kulturforhold fra Aandsliv og ud. Nr. 11831-20819. København, Rosenkilde og Bagger, 1966-67. XVI, 641; XI, 472 s. 50,65 kr. pr. bind.