Tilbage til artikeldetaljer Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo stift 1568 og 1599. Udgivet af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie ved C. Rise Hansen under tilsyn af Karen Marie Olsen. I kommission hos Dansk Videnskabs Forlag, København 1964. xxv + 304 s. 24 kr.