Tilbage til artikeldetaljer Sara Ekwall: Vår åldsta Birgittavita. Kungl. Vitterhets och Antikvitets Akademiens handlingar. Hist. ser. 12. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1965. 150 s. 4 bilag. 25 sv. kr. Hent Download PDF