Tilbage til artikeldetaljer Stellan Dahlgren: Karl X Gustav och reduktionen. Studia Historica Upsaliensia XIV. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1964. x + 481 s. 52 sv. kr. - Kurt Ågren: Adelns bönder och kronans. Skatter och besvär i Uppland 1650-1680. Studia Historica Upsaliensia XI. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1964. xii + 230 s. 42 sv. kr. - Sven A. Nilsson: På väg mot reduktionen. Studier i svenskt 1600-tal. Stockholm, Natur och Kultur, 1964. 157 s. 21 sv. kr.