Tilbage til artikeldetaljer Breve fra og til Ole Worm. I. 1607-1636 (nr. 1-621). Oversat af H. D. Schepelern, under medvirken af Holger Friis Johansen. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. København, Munksgaard, 1965. 388 sider. 30 kr.