Tilbage til artikeldetaljer Polska Akademia Nauk, Instytut Historii: Polska w okresie drugiej wojny poinocnej. I—111. Fransk og russisk resumé. Warszawa, Paristwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. 555 s., 660 s., 219 s. 238 zl. - Adam Kersten: Stefan Czarniecki 1599-1665. Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej, 1963. 582 s. 98 zl.