Tilbage til artikeldetaljer Skrifter udgivet af Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie. 1952-1964.