Tilbage til artikeldetaljer Om tilblivelsen af fællesregeringen for hertugdømmerne af 22. oktober 1848.