Tilbage til artikeldetaljer Prins Christian (V.)s Breve. I. Kancellibreve i Uddrag 1626-1642. Kancellibreve i Uddrag 1643-1647 med et Tillæg af Prinsens egenhændige Breve 1627-1647. Udgivne ved E. Marquard og J. O. Bro-Jørgensen af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. Kbh. 1952, 1956 (642 og 850 sider).