Tilbage til artikeldetaljer Østersø, Vestersø, Nordsø. Dominium maris Baltici & maris Septentrionalis 1638. Download Download PDF