Tilbage til artikeldetaljer Aksel E. Christensen: Kongemagt og Aristokrati. Epoker i middelalderlig dansk Statsopfattelse indtil Unionstiden. Kbh. 1945. 244 Sider.