Tilbage til artikeldetaljer Harald Jørgensen: Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799—1848. Et Bidrag til en Karakteristik af den danske Enevælde i Frederik VI's og Christian VIII's Tid. Kbh. 1944, 453 sider.