Tilbage til artikeldetaljer Ingvar Andersson: Sveriges Historie gennem Tiderne (G.E.C. Gads Forlag, København 1940). — Sveriges Historia (Bokförlaget Natur og Kultur, Stockholm 1943).