Tilbage til artikeldetaljer F. Elle Jensen: Pietismen i Jylland. Studier over jydske Menighedstilstande, særlig paa Landet, omkring Midten af det 18. Aarh. (Teologiske Studier Nr. 5). Kbh. 1944, 182 Sider. Hent Download PDF