Frederik Stang: Statholdersak og Unionstrid 1856-62. Oslo 1943. 464 Sider.

  • Erik Møller

Forfatterbiografi

Erik Møller
N/A
Publiceret
1944-01-01
Citation/Eksport
Møller, E. (1944). Frederik Stang: Statholdersak og Unionstrid 1856-62. Oslo 1943. 464 Sider. Historisk Tidsskrift, 11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50215