Tilbage til artikeldetaljer Sven Dahl: Torna och Bara. Studier i Skånes Bebyggelse- og Näringsgeografl fore 1860. (Meddelanden från Lunds Universitetets geografiska Institution, Avhandlingar VI) (Lund 1942). Hent Download PDF