Tilbage til artikeldetaljer Det nordslesvigske Spørgsmaal 1864—79. Aktstykker og Breve til Belysning af den danske Regerings Politik. Udg. af Aage Friis. (1938). — Europa, Danmark og Nordslesvig. Aktstykker og Breve fra udenlandske Arkiver til Belysning af Danmarks udenrigspolitiske Stilling efter Freden i Wien. Udg. af Aage Friis og Povl Bagge. I. (1939). — Aage Friis: Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark II. (1939).