Tilbage til artikeldetaljer Indfødsretten og Kongeloven og Indfødsrettens Kilde m. m.