Tilbage til artikeldetaljer Rom og Danmark gennem Tiderne. Under Redaktion af Louis Bobé. Bd. 1 og 2. (1935 og 1937).