Tilbage til artikeldetaljer J. P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835—1853. Udgivne af Selskabet for Dansk Kirkehistorie og Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Bjørn Kornerup I—II (1937).