Tilbage til artikeldetaljer Nordjylland og det norske Sørland. Skudehandelens Indvirken paa Befolkningsforholdene.