Tilbage til artikeldetaljer Vi alene vide —. Et kildekritisk Bidrag til Vurdering af dansk Enevælde1.